Site announcements

Važna napomena za nadoknade vežbi

 
Picture of Ана Милетић
Važna napomena za nadoknade vežbi
by Ана Милетић - Thursday, 2 June 2022, 3:33 PM
 

Nadoknada laboratorijskih vežbi iz predmeta zimskog semestra su 1.000 dinara po času, odnosno 2.000 dinara po laboratorijskoj vežbi. Na nadoknadu doneti potvrdu o izvršenoj uplati.

Nadoknada laboratorijskih vežbi iz letnjeg semestra se u junu ne naplaćuje, dok će se u septembru naplaćivati.

Studenti mogu da nadoknade najviše do 2 vežbe.