Site announcements

Važna napomena za nadoknade vežbi

 
Слика Ана Милетић
Važna napomena za nadoknade vežbi
написао/ла Ана Милетић - четвртак, 2. јун 2022, 15:33
 

Nadoknada laboratorijskih vežbi iz predmeta zimskog semestra su 1.000 dinara po času, odnosno 2.000 dinara po laboratorijskoj vežbi. Na nadoknadu doneti potvrdu o izvršenoj uplati.

Nadoknada laboratorijskih vežbi iz letnjeg semestra se u junu ne naplaćuje, dok će se u septembru naplaćivati.

Studenti mogu da nadoknade najviše do 2 vežbe.