Site announcements

Обавештење за студенте о проверавању оцена

 
Слика Ана Милетић
Обавештење за студенте о проверавању оцена
написао/ла Ана Милетић - уторак, 28. септембар 2021, 13:19
 

Поштовани,

Прелиминарне ранг листе за упис студената у другу, односно трећу годину основних струковних студија у школској 2021/2022. години (рангирање за упис у статусу студента чије се ће школовање у школској 2021/2022. години финансирати из буџета Републике Србије) биће објављене 01. октобра 2021. године након 17:00 часова.

Записници са испита одржаних у октобарском испитном року школске 2020/2021. године биће закључани 28. септембра 2021. године до 24:00 часова.

Обавештавамо Вас да сте, од тренутка горе поменутог закључавања записника, а најкасније до 30. септембра 2021. године до 17:00 часова, дужни да на студентском налогу проверите оцене са свих испита које сте положили у школској 2020/2021. години (да ли су Вам све оцене унете и да ли су унете тачне оцене). Уколико утврдите да Вам одређена оцена није унета или није исправно унета, дужни сте да се, најкасније до 30. септембра 2021. године до 17:00 часова, обратите наставнику код кога сте положили испит на коме сте добили спорну оцену ради регулисања евентуалне грешке и исправљања записника (рекламација на оцену се подноси наставнику на обрасцу "Молба руководиоцу одсека", коју, уколико буде потписана од стране наставника, треба предати Служби за студентска и наставна питања.

Након истека горе наведеног рока за проверу оцена (30. септембар 2021. године до 17:00 часова), исправљање евентуалне грешке у погледу унетих оцена могуће је само путем подношења жалбе на прелиминарну ранг листу за упис студената у другу, односно трећу годину основних струковних студија у школској 2021/2022. години. Жалбе на прелиминарне ранг листе за упис студената у другу, односно трећу годину основних струковних студија у школској 2021/2022. години подносиће се 04. октобра 2021. године, од 10:00 до 17:00 часова.