Site announcements

ПРЕУЗИМАЊЕ ИНДЕКСА

 
Slika Ана Милетић
ПРЕУЗИМАЊЕ ИНДЕКСА
napisao/la Ана Милетић - sreda, 29. novembar 2023, 10:33
 

Студенти, који нису преузели свој индекс, од уписа/обнове шкослске 2023/24 године у обавези су да их преузму најкасније до 8. децембра 2023. у Служби за студентска и наставна питања. После датог рока за преузимање индекса Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства неће бити одговоран за студентске индексе.