Site announcements

ПРЕУЗИМАЊЕ ИНДЕКСА

 
Picture of Ана Милетић
ПРЕУЗИМАЊЕ ИНДЕКСА
by Ана Милетић - Wednesday, 29 November 2023, 10:33 AM
 

Студенти, који нису преузели свој индекс, од уписа/обнове шкослске 2023/24 године у обавези су да их преузму најкасније до 8. децембра 2023. у Служби за студентска и наставна питања. После датог рока за преузимање индекса Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства неће бити одговоран за студентске индексе.