Site announcements

Nadoknada laboratorijskih vežbi (junski rok)

 
Picture of Ана Милетић
Nadoknada laboratorijskih vežbi (junski rok)
by Ана Милетић - Tuesday, 30 May 2023, 2:21 PM
 

Nadoknada laboratorijskih vežbi iz predmeta zimskog semestra su 1.000 dinara po času, odnosno 2.000 dinara po laboratorijskoj vežbi. Na nadoknadu doneti potvrdu o izvršenoj uplati.

Nadoknada laboratorijskih vežbi iz letnjeg semestra se u junu ne naplaćuje, dok će se u septembru naplaćivati.

Studenti mogu da nadoknade najviše do 2 vežbe po predmetu. Termini za nadoknadu vežbi organizuju se u dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima.