Site announcements

Nadoknada laboratorijskih vežbi (februarski rok)

 
Picture of Ана Милетић
Nadoknada laboratorijskih vežbi (februarski rok)
by Ана Милетић - Wednesday, 8 February 2023, 3:00 PM
 

Nadoknada laboratorijskih vežbi iz predmeta zimskog i letnjeg semestra su 1.000 dinara po času, odnosno 2.000 dinara po laboratorijskoj vežbi. Na nadoknadu doneti potvrdu o izvršenoj uplati.

Studenti mogu da nadoknade najviše do 2 vežbe (do 80%) po predmetu. Termini za nadoknadu vežbi organizuju se u dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima.