Site announcements

Nadoknada laboratorijskih vežbi (oktobarski rok)

 
Picture of Ана Милетић
Nadoknada laboratorijskih vežbi (oktobarski rok)
by Ана Милетић - Friday, 9 September 2022, 10:57 AM
 

Nadoknada laboratorijskih vežbi iz predmeta letnjeg i zimskog semestra su 1.000 dinara po času, odnosno 2.000 dinara po laboratorijskoj vežbi. Na nadoknadu doneti potvrdu o izvršenoj uplati.

Studenti mogu da nadoknade najviše do 2 vežbe (do 80%) po predmetu. Termini za nadoknadu vežbi su u dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima.