Циљ предмета:

Стицање теоријских и практичних знања везаних за област друштевеног умрежавања и партиципативног веба, технологија које се још налазе у развоју.

Шифра за упис на курс: ADRM24