Циљ овог курса је упознавање са принципима, технологијама и уређајима који се користе у дигиталној телевизији.

Очекивани исход је оспособљавање студената за послове инжењера у области дигиталне телевизије.

Шифра: DTV24