Циљ предмета:

Стицање основних знања из области интеракције, пројектовања и анализе употребљивости корисничких интерфејса, са нагласком на практичне вештине у дизајну корисничких интерфејса.

Шифра: ICR24