Циљ предмета:

Стицање теоријских и практичних знања у области основних енергетских извора.

Приступна шифра:  EI23