Циљ предмета:

Упознавање студената са техникама пројектовања и извођењења електричног осветљења.

Приступна лозинка курса: DEO2018