Циљ предмета:

Циљ наставе је упознавање студената са релевантним теоријским и практичним аспектима моделовања и прорачуна елемената електроенергетских система.

Приступна лозинка курса: EES23