Циљ предмета:

Циљ наставе је oспособљавање за пројектовање и извођење електричних инсталација и електричног осветљења.

Приступна лозинка курса: EIO24