Циљ предмета:

Упознавање студената са основним појмовима из електроенергетике.

Шифра за упис: OEE24