Циљ предмета:

Упознавање са основама објектно оријентисаног програмирања и оспособљавање студената да пројектују и пишу основне објектно оријентисане апликације на језику Јава.

Шифра за упис: OOP24