Циљ предмета:

Циљ програма је да полазнике упозна са основним теоријским сазнањима и практичним приступима у научној области рачунарске графике. Програм се одвија током једног наставног семестра посредством предавања и вежби.

Шифра за упис на курс: RG24