Циљ предмета:

Стицање знања из технологија за реализацију савремених апликација оријентисаних ка базама података. 

Шифра: PABP23