Циљ предмета:

Циљ наставе је оспособљавање студената да пројектују и пишу делове интегрисаних система коришћењем савремених технологија.

Шифра за упис на курс: IST24