Циљ предмета: Оспособљавање студената за коришћење стандардног апликативног софтвера и укључивање у дигитално друштво.

Шифра предмета: APLS23