Циљ предмета:

Циљ наставе је упознавање студената са савременим информационим технологијама и применом у електроенергетици

Шифре: ite2018