Циљ предмета:

Упознавање студената са применом софтверских алата у техничким прорачунима пројекта, као и савременом израдом пројеката софтверским алатима заснованим на базама података.

Шифра: RPE23