Циљ предмета:

Упознавање студената са принципима рада, конструкцијом, теоријом и испитивањем енергетских трансформатора и синхроних генератора.

Шифра: ETG24