Циљ предмета:

Упознавање са конструкцијом, пројектовањем и експлоатацијом разводних постројења (РП) и упознавање са производњом електричне енергије.

Шифра: ERP24