Циљ предмета:

Упознавање студената са принципима рада, конструкцијом, теоријом и испитивањима електричних мотора.

Шифра за приступ: ELM23