Циљ предмета:

Циљ предмета је да се студенти упознају са принципом рада и конструкцијама високонапонских апарата и уређаја. Такође, треба да науче о задацима који се постављају пред високонапонску опрему, техничке карактеристике, као и како се врши избор уређаја и опреме. Студенти се упознају и са управљањем расклопним уређајима и њиховим погонима.

Шифра за приступ: VIA23