Циљ предмета:

Циљ предмета је савладавање базичних практично применљивих знања из области 3D моделовања, текстурисања и рендеровања у Maya 3D програму.