Циљ предмета:

Циљ предмета је упознавање са радним окружењем Maya 3D програма, правилима карактерне анимације, као и савладавање основних алатки за анимацију карактера помоћу скелета и деформера, као и планирања и рада у процесу израде анимиране кратке форме.

Шифра: KA24