Циљ предмета:

Оспособљавање студената да користе напредне технике програмирања, на примерима језика С и С++ .

Шифра за упис на курс: PJ23