Циљ предмета:

Циљ наставе је упознавање студената са настанком и развојем Интернета и са најзначајнијим Интернет сервисима.

Шифра: IS23