Циљ предмета:
Пренети студенту концепте електронске трговине (ЕТ). Обучити студента као да изабере хардверска и софтверска решења. Обучити студента како да изабере методологију, постави опште и извршне циљеве и практично реализује е-трговину.

Шифра: ETR24