Циљ предмета:

Студенти стичу теоријска и практична знања из области пројектовања и израде web локација.

Шифра: WD23