Циљ предмета:

Пренети студенту напредне концепте електронског пословања (ЕП). Подробно објаснити е-бизнис план и сложене системе ЕП.

Шифра: BP23