Циљ предмета:

Пренети студенту основне појмове о електронском пословању (ЕП) кроз низ практичних примера. Активирати студента да самостално истражује и анализира ЕП помоћу Интернет сервиса и алата.

Шифра: EPO24