Циљ предмета:

Циљ наставе је да студенте упозна са савременим приступима у формирању цена и начинима продаје производа у условима глобализације тржишта.

Шифра: MP24