Циљ предмета:

Циљ предмета је стицање основних знања и вештина из области маркетинга. Савладавање метода и техника које се користе у маркетингу и њихова примена у процесу управљања маркетингом.

Шифра: MAR24