Циљ предмета:

Циљ наставе је стицање основних знања о управљању реализацијом инвестиционих пројеката.

Шифра: UPI23