Циљ предмета:

Стицање основних знања из економике бизниса, применљивих у пракси.