Циљ предмета:

Упознавање са архитектуром, начином рада микрорачунара и микроконтролера на Arduino платформи.

Шифра за приступ курсу је 

MKR23