Циљ овог курса је упознавање са процесом студијске и ванстудијске ТВ продукције, као и технологијом и уређајима који се користе у студијској и ванстудијској телевизијској продукцији.

По одслушаном курсу студенти ће бити оспособљени за послове инжењера у ТВ студију.

Лозинка је SVP23