Циљ предмета је овладавање теоријским и практичним знањима, као и стицање кретивне основе за послове дизајнирања звучне слике.

Приступна шифра: DZS23