Циљ предмета:

Стицање основних знања о пројектовању дигиталних система, тестирању и имплементацији у програмабилним логичким колима високог степена интеграције.

Приступна лозинка курса: DSPL23