Циљ овог курса је упознавање са уређајима, технологијама и принципима формирања телевизијских система који се користе за производњу и емитовање ТВ програма.

По одслушаном курсу студенти ће познавати пројектовање, формирање и функционисање ТВ система, оперативне могућности најважнијих уређаја у њему и улогу и задатке инжењера у ланцу обраде видео и аудио сигнала.

Лозинка је TVS23