Циљ предмета je упознавање студената са основним појмовима, значајем и подручјима примене информационих технологија.

Шифра за упис: OIT23