У оквиру овог курса студенти треба да овладају теоријским и практичним знањима потребним за напредно коришћење разноврсних уређаја у целом техничком ланцу од производње до репродукције видео сигнала, као и да стекну напредна теоријска и практична знања о свим фазама оспособљавања, имплементације и одржавања видео система: производња, обрада, мерење, тестирање и пренос видео сигнала, те повезивање уређаја и подсистема у комплексније видео системе различитих намена.

Лозинка је VUS23