Циљ овог курса је да се студенти упознају са теоријским основама и напредним техникама коришћења аудио уређаја и система.

Лозинка је AUS23