Циљ предмета:

Стицање основних знања о архитектури и организацији рачунара и основама програмирања.

Приступна лозинка курса: AOR123