Циљ предмета:

Стицање знања о дигиталним електронским колима и склоповима, њиховим својствима и применама. Оспособљавање за анализу рада и пројектовање дигиталних електронских склопова.

Шифра: DIE24