Током овог курса студенти треба да овладају применом архитектонско-грађевинских и акустичких принципа, као и применом актуелних решења из области пројектовања савремених аудио и телевизијских студија, кроз сублимацију и унапређење знања и вештина стечених на основним струковним студијама.

На крају курса полазници ће бити оспособљени да анализирају и припреме сву потребну техничку документацију у процесу пројектовања студија.

Лозинка је PROS23